Decay in Silveryspoon

Episode 2 and 3

FR – Episode 2

Alle rassen van mindere inteligentie Shakas en Donkalak) krijgen bezoek van Clan/Tibe genoten.
Shakas vraagt de groep om hem te helpen zijn zus te vinden die ontvoerd is door Orcs. Mira kan niet mee omdat ze een “dubbele shift” heeft in de Goat. Na enig nodeloos heen en weer gepraat besluit de groep met
Shakas mee te gaan. Het grootste probleem is dat de Goliath Tribe Donkalak on site zal aanvallen vanwege zijn Orc bloed. De groep gaat op pad met Donkalak in een cloak.
Shakas gaat als een berggeit voorop. Op de trektocht door de bergen valt Rage bijna in een ravijn en ligt ook Shandril even uit te rusten op een bergpad.
De groep doet erg zijn best om de lokale fauna te omzeilen. ondanks hun beste pogingen komen ze een hele grote beer tegen. Rage intimideert de beer met een hoop vuur en verjaagt deze lang genoeg zodat de groep
voorbij de grot kan sluipen. Vlak bij het dorp van de Goliath Tribe laat de groep Shakas vooruit gaan om te de komst van de half-orc voor te bereiden. Voordat Shakas in eht dorp komt, wordt hij opgevangen door een
groepje Golitahs. Hij overtuigt dat ze zijn mede reizigers met rust moeten laten en dat hij met zijn vader moet spreken.
Shakas blijkt een grote telerustelling voor zijn vader. hij heeft al een tijdje gegn orcs gedood. De Goliaths hebben een orc, van de many arrows tribe, gevangen ten nemen. Ze zijn er echter niet in geslaagd om hem aan
het praten te krijgen. Shakas stelt voor dat hij zijn nieuwe companions een poging laat wagen. het kost enige overedingskracht om ervoor te zorgen dat Donkalak ook het camp mag betreden (en het mag alleen als hij
geboeid en geblindoekt is).
De groep besluit de voorwaarden te accepteren en na enige moeite en wat lijden van Donkalak krijgen ze wat informatie uit de orc. Hij is een getrainde raider van de many arrows clan en weet niets van de ontvoering van
een Goliath girl. Hij vertelt over een groep deserters die de clan heeft verlaten. Mogelijk zitten zij achter de ontvoering. Na enig aandringen blijkt de Chief van de many arrows ook op zoek te zijn naar deze deserters.
Als de groep Takas de Goliath Chief voorstelt om de gevangen orc te gebruiken om informatie te krijgen over zijn ontvoerde dochter stemt hij uit eindelijk in. Alleen moet de zwaardarm van orc van zijn lichaam
gescheiden worden. Shakas zegt tegen zijn vader dat hij dit zal doen, maar dat het onderweg naar de many arrows zal gebeuren.
Als ze de orc uit het Goliath camp hebben meegenomen, proberen Rage en Donkalak tot een deal te maken met de orc. Ze beloven hem zijn vrijheid als hij ze in contact brengt met de orc chieftain. De orc accepteert
de deal en zegt over twee dagen terug te zijn met het voorstel van de chief. En tijdens de wacht van Rage “ontsnapt” de orc op onverklaarbare wijze
Shakas zet direct de actervolging in. De sporen leiden richting het gebied van de many arrows. De groep slaagt er niet in de orc in te halen, het zijn immers niet allemaal berggeiten. Die nacht worden ze op een
onbewaakt ogenblik overmeesterd door een many arrows orc raiding party.
Shakas die meteen zijn zwaard trekt wordt bewusteloos geslagen/gegooid. De raiding party is gestuurd door de orc chieftain om de groep te ontmoeten.
In het camp van de many arrows worden ze voorgeleid aan Eye-patch de orc chieftain. Aan zijn zijde staat de gevangen-nu-vrijgelaten orc Gronbor. De Chief vertelt ze na wat verplichte insults dat de groep deserters
kwijt geraakt is in een vallei in de buurt. Ze volgende de deserters tot in een grot. Toe de scouts later probeerden de grot terug te vinden was deze spoorloos verdwenen. De chieftain heeft al vier patrols in die buurt
verloren en vraagt de groep om het te onderzoeken.
De groep stemt in, maar voordat ze vetrekken vraagt Rage of er nog orcen lijken zijn, ze hebben namelijk een zwaardarm van een orc nodig. Eye-patch laat een paar slaven voorleiden en Rage wijst degene aan met de
arm die het meest op Gronbor lijkt. D arm wordt afgehakt en meegenomen voor shakas die nog altijd onder zeil is. Nadat Shakas ontwaakt, neemt hij de arm in ontvangst om deze meteen weg te gooien. Daarbij
spreekt hij de gedenkwaardige woorden, “Ik geloof jullie op je woord en mijn vader ook dus deze arm heb ik niet meer nodig”. De groep heeft ook nog een soort kaart ontvangen van de locatie waar de grot gezien is.
Met Shakas voorop gaat de groep naar de locatie. Daar aangekomen, merken ze dat ze op magische wijze in rondjes worden geleidt. met wat sluw denk- en touwwerk weten ze deze illusie te omzeilen en komen ze bij
de ingang van een grot waar ze naar binnen gaan. Ze komen wat orcs en een Grell tegen die systematisch worden neergezwaard, bolt, blast, hakt, schopt, duwt, trokken, geblazen etc. Deze fiends hebben een teken
van Gruumsh (orc god) op het lichaam.
Even later komen ze voor een set dubbele deuren die simultaan door Donkalak en Shakas worden ingetrapt.
Achter deze deuren bevindt zich een grote Orc Abomination, een paar orc met pijl en boog en een opper-orc met een paar explosieve vuurkorven. het ziet er even slecht uit voor de groep en Rage lijkt zelfs even
uitgeschakeld. Maar de groep rallied om Shandriel en een paar seconden later staat alleen nog de opper-orc die het op een lopen zet.
De orcleider (naam?) vertelt dat hij de many arrows heeft verlaten omdat hij met een eigen groep meer kan bereiken dan onder Eye-patch. Hij is ingehuurd door een groep mensen (?) om de zus van Shakas, Marat te
ontvoeren. Marat is een spiritspeaker.
De groep brengt de deserter orc leader naar Eye-patch en krijgt daar voor een I-owe-you. Daarna terug naar de Goliaths en verslag doen aan Takas, vader van Shakas, leider van de braindead Goliaths.
Met de belofte verder te zullen gaan met de zoektocht naar zijn dochter/zus verlaat de groep het camp op zoek naar nieuwe avonturen (en loot en levels).
Loot:
780 Goldpieces. 156 de man/vrouw (ook een deel voor Mira als ze haar tips van haar dubbele shift deelt met ons)
Standaard +2 implement (heb jij hier wat aan Mira?)
Een Favor van Eye-patch
LuieDruif: Mira kan wel wat met dat implement. Arnoud kan ik die ook gebruiken om van mijn +1 een +2 versie te maken?
Ben heel blij met dit implement, dus goud zou ik door 4 delen!
Me: Dat mag!
en jullie krijgen nog 800 xp pp erbij :) Net geen level 6 helaas!

L.h.romer@googlewave.com: Nadat de gevangen ergens op een rustige plek onder zijn gebracht…
<rage> Gooit wat water in het gezicht van Mira om haar wakker te maken. “Mira ben je helemaal de weg kwijt of zo? Mensen zomaar neersteken die nog waardevolle informatie kunnen hebben en dat alleen omdat ze
een opdracht aannemen van de Netherese?”.
LuieDruif: <mira> de Netheril willen ons tot slaaf maken, vermoorden, verkrachten of een combinatie daarvan. Wie daar aan meewerkt tekent zijn doodvonnis. Meestal omdat the Netheril
hun scchoothondjes zelf afmaken als ze niet meer bruikbaar zijn, maar als weldenkende mensen zoals ik ze eerst vinden…
Mira kijkt naar Kal
Hij mag wat mij betreft pleiten voor zijn leven. Misschien dat hij er dan vanaf kan komen met uitlevering aan de guard. Vrijlaten, zodat hij alles over ons en wat hij verder maar weet aan de Netheril kan doorsluizen
is wat mij betreft onacceptabel.
Ik ben lang genoeg slaaf geweest van dat afzichtelijke volk om hun ware aard te kennen….
L.h.romer@googlewave.com: <rage> “Mira, genocide is misschien wel wat over de top voor een serveerstertje uit de Son of the goat, maar als je dit dan wilt moet je het wel wat
praktischer benaderen.”
LuieDruif: <mira> Ik vind mijn benadering heel wat praktischer dan oeverloos gezwets met dit hobbelende gezwel.
L.h.romer@googlewave.com: <rage> “Miratje, Miratje, je emoties maken je kortzichtig en blind. Probeer het lange termijn resultaat te zien in plaats van de rode vlekken voor je ogen
elke keer als je aan de Nether denkt”. “Maar ja, je emoties zullen nu ook wel weer in de weg zitten om dit advies tot je door te laten dringen”.
“Waarom steek je niet iedereen neer die niets doet tegen de Netheril, dat zijn toch de volgende schuldigen?”
LuieDruif: ((ik maak het even iets makkelijker voor komend weekend))
<mira> Voor mij is alleen diegene schuldig die actief het kwaad bijstaat. Maar ik merk al dat wij er niet uit gaan komen. Ik wens je veel plezier met je nieuwe vriend, maar als je gelooft dat je zijn informatie
kan geloven en dat als je hem laat gaan hij niet direct naar zijn meester rent, dan ben je niet kortzichtig en blind, maar gewoon een rund. Gezien de staart en horens lijkt me dat niet eens zo vreemd… Ik moet..
aan het werk geloof ik..

  • Loopt boos weg *
    Natuurlijk gaat Mira niet naar de Goat, maar zoekt zij buiten een plek om Kal op te vangen als hij zijn vrijheid krijgt (om hem dan te vermoorden natuurlijk).
    Me: Ehm, Kal is waarschijnlijk in custody in Sundabar, of hebben jullie hem meegenomen 10 dagen te paard? Lijkt me onwaarschijnlijk?

Me: Wrap-up aflevering 3:

Kal Clewsoro: behalve dat hij informant is heeft hij op dit moment niets ergers gedaan. Aan jullie dus de keuze of jullie hem in Sundabar aan de guard overhandigen of iets anders doen. Hij is bereid jullie
informatie over de Netherese te geven in ruil voor zijn vrijheid.
De drow die vermomd was als Deylisna heet Metzuk. Hij Vertelt dat de echte Deylsina al dood was toen hij bij haar huis kwam (het was afgebrand). Zijn matron (genaamd Vadalma Tlabbar in Menzoberranzan)wilde de Septasigilurue graag hebben, en heeft hem daarom naar Sundabar gestuurd. Blaynden en Coura (mits gevraagd) zijn niet zo geinteresseerd in hem. Hij heeft Deylsima inderdaad niet vermoord (dat waren waarschijnlijk de mannetjes van Xxorthas), en hem vrijlaten zou wel eens handig kunnen zijn als jullie ooit naar de underdark moeten en een insider nodig hebben. De Septasigilurue (het boek): ik neem aan dat jullie dat aan Blaynden en Coura geven. Zij zijn jullie erg dankbaar. Coura zegt per ongeluk dat ook de Harpers dankbaar zijn, voordat Blaynden haar de mond snoert en mompelt “We should never have given her a voice to speak with”.
Me,
L.h.romer@googlewave.com and 4 others: XP en loot na sessie 3:
1260 XP dus level 6 voor iedereen (inclusief Mira en onze Zerth)
200 goud pp.
Gevonden tijdens het avontuur:
Venomous Songbow +2 (Ritueel naar de Shadowfell)
Weapon: Bow, Crossbow
Enhancement: +2 attack rolls and damage rolls Critical: +2d6 damage
Property: Bards can use this weapon as an implement for bard powers and bard paragon path powers.
Power (Daily * Poison): Free Action. Trigger: You hit an enemy using this weapon. Effect: One target you hit takes ongoing 5 poison damage (save ends).
Rod of brutality +2 (Rage).
Implement (Rod)
Enhancement: +2 attack rolls and damage rolls
Critical: +2d6 damage
Property: Reroll all 1s rolled on the extra damage granted by your Warlock’s Curse.
Property: On a critical hit you deal +2d8 damage instead of +2d6 against targets affected by your Warlock’s Curse.

Property: On a critical hit you deal 2d8 damage instead of +2d6 against targets affected by your Warlock’s Curse.
Eye of Deception (Shandril!)
Item Slot: Head
Property: Gain a +2 item bonus to Bluff and Stealth checks, and to saving throws against effects with the illusion or charm keywords.
Imposter’s armor +2 (Sergei (Githboy))
Armor: Chain, Scale, Plate
Enhancement: +2 AC
Power (At-Will • Polymorph): Minor Action. You can transform this armor into a normal-looking set of clothes. While in clothes form, the armor does not provide an armor bonus, but neither does it impose an armor
check penalty or speed reduction. You can add this armor’s enhancement bonus to any Bluff check made to attempt to disguise your appearance. You can change this armor back into its true form as a minor action.
Door Blaynden en Coura als extra beloning gegeven:
Bloodcut armor +2 (Rage)
Armor: Leather, Hide
Enhancement: +2 AC
Power (Healing Surge): Minor Action. While you are bloodied, use this armor to gain resist 10 to all damage until the end of your next turn.
Cloaked weapon +2 (Donkalak weapon upgrade)
Enhancement: +2 attack rolls and damage rolls
Critical: +2d6 damage
Property: This weapon is invisible to everyone but the creature possessing it. As the wielder of the weapon, you gain combat advantage with melee attacks made using the weapon until you successfully hit, at which
point the weapon becomes visible to everyone. A cloaked weapon turns invisible again after being sheathed for a short rest (5 minutes).
Wat jullie willen verkopen levert per item nog 20 goud pp op
Let we; de prijzen in de boeken zijn om de dingen te kopen, niet verkopen :) daarom 20 goud pp per item :) Vind ik erg ingewikkeld. als het al moet dan 20%. maar dan krijgen jullie ook minder keuze vanaf nu ^^ Goud
wordt vanzelf hoger met de levels. Het lijkt weinig, maar 50 goud is een heel gewone beloning voor een level 5 missie. Je mag altijd vragen of je een item in mag ruilen voor een betere die je al hebt. (
2 ipv +1 of zo)
Daarnaast hadden we uit avontuur 1 & 2 nog de volgende loot:
1. Rat Killer Cloak +1 ( betaling Ritueel Shadowfell)
2. Agile armor +1 OF deathcut armor +1 (ook in te ruilen voor een armor +2 van een armor waar iemand al een +1 versie van heeft) (Shakas)
3. 1 implement OF holy symbol van level 6 of minder (Rage)
4. Ritual scroll of Last Sight Vision → Heeft Mira
5. Circlet of Arcane Extension
Item Slot: Head
Power (Daily): Minor Action. Until the end of your turn, the range of your ranged arcane powers increases by 5 squares.
6. Subtle weapon +1 → Heeft Shakas
7. Implement +2 → Heeft Mira
Ik weet niet precies wie wat heeft gehad, dus graag even aangeven dan kunnen we opschonen en upgraden.
Maarten: Ik had dacht ik met item (2) mijn armor opgewaardeerd van +1 naar +2.
Verder alles verpatsen is prima. Die eye of deception lijkt me op zich nog wel wat als niemand anders daar iets mee doet. Daarnaast natuurlijk terug naar de bieb voor een mooi ritual boek ipv de 100g.
Me and Maarten: Oh ja, Rituals.. Als jullie wensen hebben voor Blaynden en Coura hoor ik dat graag. In principe mag je ipv het goud 1 ritual t/m level 10 kiezen of 2 van level 7 en lager. In
het boek dat jullie in episode 2 vonden zaten de volgende 3 rituelen:
Comrades’ Succor (Shandril)
Ritual participants share their vitality and luck with one another.
Component Cost: 10 gp
Market Price: 150 gp
Key Skill: Heal (no check)Level: 1
Category: Restoration
Time: 5 minutes
Duration: Instantaneous
While performing this ritual, you and up to 5 participants in the ritual can choose to lose any number of healing surges and select another participant to gain an equal number of healing surges. No participant can have
more healing surges than his or her daily maximum. Additionally, you or one participant must lose 1 healing surge when performing this ritual.
Remove Affliction (Shandril)
You undo a curse, enchantment, or madness that afflicts your subject.
Component Cost: 250 gp
Market Price: 680 gp
Key Skill: HealLevel: 8
Category: Restoration
Time: 1 hour
Duration: Instantaneous
Remove Affliction wipes away a single enduring effect afflicting the subject. The ritual can remove curses, effects such as charm or domination, and fear, confusion, insanity, polymorph, and petrification effects. All
effects of the curse or other effect end.
This ritual is physically taxing to the recipient; if used on an injured character, it can even kill him or her. Upon completing this ritual, make a Heal check, using the level of the effect you are trying to remove (or the
level of the creature that caused the effect) as a penalty to this check. The result indicates the amount of damage the character takes. Assuming the character survives, this damage can be healed normally.
Heal Check Result Effect on Target
0 or lower Death
1–9 Damage equal to the target’s maximum hit points
10–19 Damage equal to one-half of the target’s maximum hit points
20–29 Damage equal to one-quarter of the target’s maximum hit points
30 or higher No damage
You can use this ritual on an unwilling subject (usually, a former ally who is under some enemy’s influence), but you will have to restrain someone unwilling to undergo the ritual. If you know that your subject is
suffering from multiple enduring effects, you must choose which one this ritual will remove. Otherwise, it affects whichever one affliction you knew about. You learn the affliction level when you begin the ritual, and you
can choose not to continue, without expending any components (for example, if you determine the affliction is too powerful for you to remove).
Phantom Steed
You conjure black , ghostly horses. They sniff the air and stamp impatiently as if ready to ride lik e the wind. Their hooves, manes, and tails trail off into mist.
Component Cost: 70 gp
Market Price: 360 gp
Key Skill: ArcanaLevel: 6
Category: Exploration
Aug 15, 2011
Aug 21, 2011
Tags: Next w ave
Category: Exploration
Time: 10 minutes
Duration: 12 hours
This ritual conjures forth up to eight horselike creatures. Each one is Large and can be ridden by you or any other character you designate during the ritual.
Your Arcana check determines the speed of the steeds you conjure and whether they have any special movement capabilities. The steeds have the special movement capabilities associated with your check result and
all lower results.
Arcana Check Result Speed Special Movement
19 or lower 10 None
20–29 12 Ignore difficult terrain
30–39 15 Move on water as if it were solid ground
40 or higher 20 Fly (up to 10 squares above ground)
The steeds cannot attack or affect other creatures in any way other than to serve as mounts. Each steed’s defense scores are equal to its rider’s (or yours, if the steed has no rider). A phantom steed is immune to any
effect other than damage.
A steed created by this ritual lasts for 12 hours or until it takes any damage. When the ritual ends, or when a steed is destroyed, the steed fades into nothingness and its rider lands on his or her feet in the steed’s
space. If a steed is flying when it disappears, the rider descends safely to the ground, landing at the start of his or her next turn.
L.h.romer@googlewave.com, Maarten and Roy: Loot stand na sessie 4:
Agile armor +1 OF deathcut armor +1 (ook in te ruilen voor een armor +2 van een armor waar iemand al een +1 versie van heeft) (Shakas)
Circlet of Arcane Extension
Item Slot: Head
Power (Daily): Minor Action. Until the end of your turn, the range of your ranged arcane powers increases by 5 squares.
1 lvl 10 item nader te bepalen
The Gith boy’s got some astral energy which he is hoarding!!! Demon!
<shandril> Sensing some strange powers on the Gith indeed, since he acompanies us. Specially after the crocodiles and the altar. Maybe the stomachacid has some weird influence on him? Donk, you notice some
strange powers around you since you got swallowed? <donk> Other then Shame ?
Gold: -300 Shadak, -100 Sergei en Rage
Maarten, L.h.romer@googlewave.com and Ysbrân: <shandril> Let’s dedicate the lvl 10 item to the sister of Shakas and let Shakas choose a worthy item to remember her by.
<rage> The dead don’t need shit so don’t waste it on some bones. She’d have liked it to be a parting gift for Shakas though.
<shakas> Thank you my friends, Marrath and I are honoured. I will ask our elders and shaman for guidance and ask their favour in creating an item that wil let me avenge my sister, these enemies will have nowhere to
run!!!! I will use the skin of this foul beast of theirs, so I will never forget! ((((Shakas gaat wel eens kijken of er iets is wat past)

Comments

arnoudalting arnoudalting

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.