Decay in Silveryspoon

The story so far

A group of former strangers met in Silverymoon and found out they are bound together by fate…

Mira
Rage
Shandril
Shakas

De prophecies in de 2 boeken van Alaundo (de Nostradamus van de FR) die jullie hebben gevonden zijn:

Deel 1:
When the five are gathered around the six
When the churning Chaos meets the tranquil sea
Magic will use faith to bind life and soul to physicial strength
And decay will spread once more, sending its tendrils through sea and earth
The fanged mouth will devour the weaving spider
Forcing the mother into her cycle of rebirth once more

Deel 2: Bestaat uit losse fragmenten

- The stone-sister’s soul shall be consumed at the hour of decay’s rebirth

- The zerthshard draws the five together in destiny’s intricate web

- The ivy will of evil awakens its host with malevolent intelligence

- Bringer of life, fire of faith, you shall be turned against your holy purpose

- The host of the divine, marked with the fanged mouth, will spew decay across the reborn world

- Son of the Weave, you shall supply cohesion and the link to a dead Godess’ dispersed power

LuieDruif:
Meanwhile…
Mira duikt vooral in haar boek over de Netheril en probeert hier bruikbare informatie uit te destileren. Maar de tekst van Alaundo bekijkt ze ook eens goed. Als boekenwurm kent ze Alaundo en weet ze hoe vaak hij het bij het juiste eind heeft gehad. Ook weet ze dat hij veel met metaphoren en vage verwijzingen werkt. De tekst lijkt haar met name over de goden gaan; jammer genoeg niet haar expertise. Een aantal dingen lijken haar wel duidelijk.
- Zeker het tweede deel lijkt haar over deze tijd gaan, omdat het over een reborn wereld en over een dode Mystra.
- Bringer of life, fire of faith; hier moet ze toch wel aan Aumaunator denken al kan ze zich niet voorstellen dat deze brave borst de fout in kan gaan.
- Zerthshard; ze vraagt zich af of dit met dat vreemde volk uit Limbo te maken kan hebben.
- magic will use faith etc. Dit riekt voor Mira naar necromancy en ze denkt dat het misschien met de ontwikkelingen in Thay te maken kan hebben.
- weaving spider; drow, Lolth?
((ik kan er verder niets concreets uit halen. Mira wel? History: trained +12 (focus ligt op Netheril en Anauroch); arcana; trained +12; religion: untrained 7 (van haar oma met name over de menselijke goden geleerd))
Aug 13, 2011

Me:
Voor nu heb je er al genoeg uit gehaald. Alaundo was net als Nostradamus erg vaag. Hoe dichter je bij een gebeurtenis kwam hoe meer je van de prophecy begreep… :)

Hierbij de NPCs die jullie hebben ontmoet:
**
Gervard – kale menselijke surveyor – heeft geen hoge pet van jullie op nu

Amra Drombergh – vrouwelijke dwerg surveyor – heeft de indruk dat Rage meer van haar wil, en vind de avonturiers best slim

Blaynden Darhunson – is uit een ton bevrijdt door de avonturiers, en daar best dankbaar voor

Ylaundrial – eladrin (moon elf) Mistress of Secrets (administrator) of the Lady’s College of Silverymoon

Ande (Aryande) Venkyr Regis – pale half-elf necromancy goth

Reydrich – Mira’s employer and tavernkeep of The Son of the Goat

Rageer – lecherous half-elf with a temper – deze naam komen jullie later te weten, als Reydrich het over hem heeft met Mira

Coura – mute librarian construct and repository of knowledge

Comments

arnoudalting arnoudalting

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.